Knowledgebase

Aveti intrebari? Sunteti in locul potrivit!

Cum instalati si configurati OTRS pe Ubuntu 16.04

OTRS, cunoscut si sub denumirea de Open-source Ticket System este un aplicatie web open source de tichete.

In acest tutorial va prezentam modul de instalare si configurare OTRS pe Ubuntu 16.04

Aveti nevoie de :

  • o instanta de server Ubuntu 16.04
  • unu utilizator non-root cu drepturi de sudo pe server

Procesul de instalare

Inainte de a incepe, trebuiesc instalate anumite pachete necesare pentru sistemul dvs. Toate aceste pachete se pot instala prin rularea unei singure comenzi :
sudo apt-get install wget unzip -y

Dupa ce instalarea a fost efectuata, updatati sistemul la ultima versiune ruland comenzile:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Restartati sistemul pentru aplicarea update-urilor:
sudo shutdown -r now

Instalarea Apache si MariaDB

Este necesara instalarea unui server Apache si MariaDB pe serverul dvs. Acesta se pot instala executand urmatoarea comanda :
sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-perl2 mariadb-server -y

Dupa finalizarea instalararii, porniti Apache si MariaDB si activati pornirea autoamata la bootare, cu ajutorul urmatoarelor comenzi :
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mysql

Configurarea MariaDB

Dupa ce a fost instalat MariaDB, este necesara crearea unei baze de date pentru OTRS.

Autentificati-va la shell-ul MySQL ruland urmatoarea comanda :
mysql -u root -p

Creati baza de date pentru OTRS cu urmatoarea comanda:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE otrs_db;

Apoi, creati un utilizator pentru OTRS si setati drepturi pentru baza de date ruland comanda :
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON otrs_db.* TO 'otrs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Apoi, stergeti drepturile executand urmatoarea comanda:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Iesiti din shell-ul MySQL:
MariaDB [(none)]> q

Odata ce MariaDB a fost configurat, este necesar sa modificati setarile implicite in fisierul my.cnf . Puteti edita acest fisier executand comanda:
sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Adaugati aceste linii:
[mysqld]
max_allowed_packet=30M
query_cache_size=36M
innodb_log_file_size=256M

Salvati si reporniti serviciile MariaDB pentru aplicarea modificarilor de mai sus:
sudo systemctl restart mysql

Instalarea si configurarea OTRS

OTRS este scris in Perl si foloseste module, este necesar sa aveti modulele instalate pe server. Puteti instala respectivele module executand comanda:

sudo apt-get install libdbd-odbc-perl libauthen-ntlm-perl libxml-libxml-perl libxml-libxslt-perl libpdf-api2-simple-perl libyaml-libyaml-perl libencode-hanextra-perl libjson-xs-perl libmail-imapclient-perl libtemplate-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl libapache2-mod-perl2 libdbd-pg-perl libnet-dns-perl libnet-ldap-perl libio-socket-ssl-perl libpdf-api2-perl libsoap-lite-perl libgd-text-perl libgd-graph-perl libapache-dbi-perl libarchive-zip-perl libcrypt-eksblowfish-perl libcrypt-ssleay-perl -y

Dupa ce au fost instalate, activati modulele pentru Apache si restartati serviciile executand comenzile :

sudo a2enmod perl
sudo systemctl restart apache2

Apoi, este necesar sa descarcati ultima versiune OTRS de pe site-ul acestora. Puteti face acest lucru executand comanda :

wget http://ftp.otrs.org/pub/otrs/otrs-5.0.22.zip

Dupa ce arhiva a fost descarcata, trebuie extrasa:

unzip otrs-5.0.22.zip

Apoi mutati fisierele extrase in /opt/:

sudo mv otrs-5.0.22- /opt/otrs

Verificati daca sunt module lipsa executand comanda:

sudo /opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl

Creati un utilizator OTRS executand urmatoarele comenzi:

sudo useradd -d /opt/otrs -c 'OTRS user' otrs
sudo usermod -G www-data otrs

Apoi, este necesar sa copiati configurarile implicite OTRS si sa efectuati cateva modificari, puteti face acest lucru executand comenzile :
cd /opt/otrs/Kernel
sudo cp Config.pm.dist Config.pm
sudo nano Config.pm

Modificati urmatoarele linii:

# The database name
$Self->{Database} = 'otrs_db';


# The database user
$Self->{DatabaseUser} = 'otrs';


# The password of database user. You also can use bin/otrs.Console.pl Maint::Database::PasswordCrypt
# for crypted passwords
$Self->{DatabasePw} = 'password';

Salvati si inchideti fisierul dupa ce ati terminat de modificat.

Pasul urmator este activarea MySQL prin editarea fisierului apache2-perl-startup.pl :

sudo nano /opt/ptrs/scripts/apache2-perl-startup.pl

Modificati fisierul ca mai jos:

# enable this if you use mysql
use DBD::mysql ();
use Kernel::System::DB::mysql;

Salvati si inchideti dupa ce ati terminat editarile.

Pasul urmator este setarea perimisiunilor pentru directorul /opt/otrs . Puteti face acest lucru executand comanda :

sudo /opt/otrs/bin/otrs.SetPermissions.pl --web-group=www-data

Activati OTRS virtual host executand comanda:

sudo a2ensite otrs

Trebuie sa activati anumite module Apache necesare pentru OTRS, puteti face acest lucru executand comanda :

sudo a2enmod headers
sudo a2enmod version
sudo a2enmod deflate
sudo a2enmod filter

Restartati serverul Apache pentru aplicarea modificarilor:

sudo systemctl restart apache2

Accesarea interfetei web OTRS

Inainte de a incepe este necesar sa permiteti accesul pe portul 80 din firewall, rulati comanda:
sudo ufw enable
sudo ufw allow 80

Dupa ce firewall-ul a fost configurat, deschideti browserul dvs. si accesati url-ul: http://adresa-IP-server/otrs/installer.pl si continuati procesul de instalare.

Dupa ce instalarea a fost finalizata. Porniti deamon-ul OTRS si activati cronjob-urile executand urmatoarea comanda:

sudo su - otrs -c "/opt/otrs/bin/otrs.Daemon.pl start"
sudo su - otrs -c "/opt/otrs/bin/Cron.sh start