Knowledgebase

Aveti intrebari? Sunteti in locul potrivit!

Instalarea Apache Maven pe Ubuntu 18.04

Apache Maven este management tool open source utilizat pentru proiectele Java. Acesta este un framework care automatizeaza initierea unui proiect si infrastructura necesara.

Actualizati serverul

Asigurati-va ca aveti o versiune stabila a sistemului

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Instalati Java

Maven 3.3 necesita JDK 1.7 sau versiuni mai noo pentru buna functionare. Este necesar sa instalati  OpenJDK, versiunea default pentru  Ubuntu 18.04.

Instalarea  OpenJDK:

sudo apt-get install -y default-jdk

Verificati versiunea Java

java -version

Output  va fi similar ca mai jos :

openjdk version "10.0.2" 2018-07-17
OpenJDK Runtime Environment (build 10.0.2+13-Ubuntu-1ubuntu0.18.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 10.0.2+13-Ubuntu-1ubuntu0.18.04.3, mixed mode)

Instalarea  Apache Maven

Primula pas, schimbati directorul de lucru in directorul /opt/ :

cd /opt/

Puteti descarca ultima versiune stabila de Apache Maven de pe  website-ul oficial:

sudo wget https://www-us.apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz

Dupa finalizarea descarcarii este necesar sa extrageti arhiva :

sudo tar -xvzf apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz

Apoi, redenumiti directorul extras:

sudo mv apache-maven-3.6.0 maven 

Setati varibilele de environment

Este necesar sa setat variabile de enviroment precum  M2_HOME, JAVA_HOME si PATH. Puteti efectua acest lucru adaugand un fisier  mavenenv.sh file in urmatorul director /etc/profile.d/:

sudo vi /etc/profile.d/mavenenv.sh

Adaugati liniile de mai jos:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java
export M2_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

Salvati si inchideti fisierele si executati fisierul :

sudo chmod +x /etc/profile.d/mavenenv.sh

Acum putem incarca variabilele de environment :

source /etc/profile.d/mavenenv.sh

Verificati instalarea

Dupa finalizarea procedurii verificati versiunea  Apache Maven:

mvn --version

Aveti un output de forma:

Apache Maven 3.6.0 (97c98ec64a1fdfee7767ce5ffb20918da4f719f3; 2018-10-24T18:41:47Z)
Maven home: /opt/maven
Java version: 10.0.2, vendor: Oracle Corporation, runtime: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "4.15.0-36-generic", arch: "amd64", family: "unix"